Lite kort om föreningen:
Enköpings Handbollförening (EHF) bildades 1945 från ett ursprung i Enköpings vandrarscouters idrottsförening. EHF har strax över 400 medlemmar varav huvuddelen är barn och ungdomar. Antalet är fördelat jämnt mellan könen.  Föreningen bedriver handbollsverksamhet från handbollsskola till seniorlag på både flick- och pojksidan. Föreningen har för avsikt att vara en förening som tar större samhällsansvar än att ”bara” bidra med meningsfulla och friskvårdande fritidsaktiviteter. Vi genomför därför t ex aktiviteter och projekt med kommun, företag och organisationer i Enköping i olika former.

Vad heter du och vad är din roll i klubben?
Mitt namn är Andreas Hammar och jag är ordförande i föreningen.

Vad har du för förväntningar på mässan?
Att det lokala utbudet av butiker och övriga företag ska visa upp sin verksamhet inför många besökare för att på det viset kunna exponera sitt utbud  och därmed kunna stärka sin verksamhet.

Vad tror du att mässan kommer att bidra med till er som förening?
Att vi, precis som står skrivet i texten ovan om föreningen, vill visa att vi är med och kan vara en samarbetspartner inom andra områden än bara inom det idrottsliga. Naturligtvis hoppas vi även på att alla besökare kommer fram till oss i montern för att prata aktiv fritid och få veta mer om vår verksamhet.

Vad är det bästa med förening- och idrottslivet?
Det är att oavsett bakgrund eller förutsättning så samlas alla under en gemensam aktivitet som är med och stärker andra saker på det personliga planet än bara den idrottsspecifika utvecklingen. Föreningslivet, som bedrivs ideellt, är alltid i stort behov av att få hjälp av frivilliga för att verksamheten ska gå runt. För att det ska fungera och att alla ska känna att det fungerar så är utbildning en central roll. Den erbjuds helt gratis till de som ställer upp. All den tid som läggs ner inom det ideella föreningslivet är oerhört imponerande. Utan den insatsen hade det inte funnits verksamhet som alla kan ha en chans att delta i. När det gäller det idrottsliga så är det väldigt kul att följa den utveckling som sker från utövarens första kontakt med sporten till de äldre åren. Den sammanhållning som förenings- och idrottslivet ger är ovärderlig för det svenska samhället.

Vad tycker du om samarbetet med Nya Enköpingsmässan?
Jag tycker att samarbetet fungerar bra med den Nya Enköpingsmässan. Ska bli intressant att följa dess utveckling inför kommande år.