Daniel Jansson-Hammargren

Daniel Jansson-Hammargren

Daniel är kommundirektör i Enköping sedan oktober 2022 och kommer närmast från Kumla där han hade motsvarande roll. Daniel är 45 år gammal bosatt i Örebro tillsammans med sin familj. Har sedan tidigare varit aktiv som fotbollsspelare och sedermera även tränare men det...
Anna-Lena Holmström

Anna-Lena Holmström

Anna-Lena Holmström är regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen. Regionen behöver företag, de skapar jobb och välfärd. Företag behöver bra villkor för att finnas kvar och växa, det är Anna-Lena Holmströms jobb att se till att de får...