Anna-Lena Holmström är regionchef för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen. Regionen behöver företag, de skapar jobb och välfärd. Företag behöver bra villkor för att finnas kvar och växa, det är Anna-Lena Holmströms jobb att se till att de får det.