Daniel är kommundirektör i Enköping sedan oktober 2022 och kommer närmast från Kumla där han hade motsvarande roll. Daniel är 45 år gammal bosatt i Örebro tillsammans med sin familj. Har sedan tidigare varit aktiv som fotbollsspelare och sedermera även tränare men det är idag ett avslutat kapitel. På fritiden är det mkt fokus på familjen och när tid ges försöker jag spela en del padel.